EFTERÅR 2015

SOMMER 2015


FORÅR 2015

VINTER-2014-15


Lindelse Nor

Skejten

Halskov Vænge -

Bønnet Slot


Ålholm

Pederstrup

Korselitze

Høvænge

Bøtø

Albuen og Skejten

Musse Mose

Gedsergård

Lyttesholm NaturcenterUDVALGTE
BILLEDSIDER

STORE MOSSE, Sverige

17. ETAPE, LF RUNDT

TURE VED FJAND

14. ETAPE, LF RUNDT, GENTAGELSE

MONT S. ODILE

TIL FODS I MYANMAR

MAJBØLLE

SKALØ RUNDT

16. ETAPE, LF RUNDT

HYDE SKOV

15. ETAPE, LF RUNDT

HØJFJELDSTUR

14. ETAPE, LF RUNDT


STEVNS KLINT, 23. JULI

FEMØ, 12. - 18- MAJ

13. ETAPE LF-RUNDT

RESEARCH NØJSOMHED

NØJSOMHEDS ODDE

13.-14.-ETAPER


Lindelse Nor, 19. august. Sø ved Helgenæs nedlagte teglværk.


Hejre over Slotø i Nakskov Fjord.


Udsigt mod Lindelse.


Kaffepause i tæt skov.


Gravsætning på 60 gamge 12 meter ved Nakskov Ladegård.


Nakskov Ladegård.


På den ødelagte gravhøj.


Alléen til Nakskov Ladegård.


Markvandring. 19. august.


Alex ved sin nye bil før turen til Skejten med 115 med-vandrere 17. august.


Nogle af de 116 vandrere på parkeringspladsen ved Fuglsang Museum.


Konkursramt entreprenør i arbejde.


Mod Skejten.


Rød fluesvamp.


Lægestokrose. Althaea officinalis.


Lægestokrose i nærbillede.


Bygningsaffald. Skejten 17. august.


Bøgeskov ved parkeringspladsen, Halskov Vænge, 5. august.


Vagn viser revnen i stenen, som forsøgtes bortsprængt med dynamit.


Restaureret fortidsminde.


Hannes og Ankers have ved Halskov Vænge.


Hannes og Ankers have.


Bregnekrat.


Ved Bønnet Slotsruin.


Ved parkeringspladsen, Strandhuse. 5. august.


Nogle af de 90 vandrere går klar til en tur ved Ålholm. 3. august.


Opdræt af fugle til nedskydning.


Den oversvømmede eng ved Nysted og Ålholm.


Hajkutter-festival i Nysted.


Polsk kutter - gennemgribende restaureret.


Dampmaskine-modeller.


Denne dampmaskine skal installeres i "Frigga".


Parkeringspladsen ved Pederstrup 2. august.


Reventlow-museet.


Foran museet. Niels redegør for stedets historie.


Moderne kunst på græsset.

 


Egetræ, ramt af lyn for år tilbage.

Mindesten over modstandsmanden Ludvig Reventow.


Første skole, oprettet af Christian Ditlev Reventlow.


Vesterborg Sø.


Frokostpause.


Reventlow'ernes gravplads i Theophiliskoven.


Hytte ved Vesterborg Sø.


Landevejen mod Skelstofte med udgået (saltsyre?) fredet egetræ.


Høstanemoner.


Ved Pederstrup avlsgård 2. august.


Strange Jørgensen introducerer DVL's folk til turen 24. juni ved Korselitze.


En forladt tromle sidder fast i træet.


Østersøen ved Korselitze.


Eva og Birte.


Gyrithe, Erik og Eva.


Svovlbrinte farver stranden sort.


Kaffepause nede på stranden.


Kaffepause.


Tæt på Johan Frederik Classens lysthus.


Generalens Lysthus.


Frokost på stenene.


Fritidshus i skoven.


Restaureret "Garret-hus".


Palle Nielsen og Birte i labyrinten.


Et kig op i egetræet.


Turen 22. juni begyndte ved Høvængegård.


Mandagsturene kræver parkeringsplads til mange biler.


Høvængestenen.


Skovejer Erling Edlund Andersen har opgivet at flytte det lille hus ved stranden.


Jørgen Ringsing fortæller.


Pause ved havnen.


Man aner byggepladsen til venstre for strandhuset.


Her er fundamentet til Edlund Andersens nye hus.


Østersøen ved Høvænge, 22. juli.


17. etape, Lolland-Falster rundt, 21. juni. BILLEDSIDE.


100 vandrere var med ved Bøtø 15. juni.


Fra Østersødiget.


Gyvel ved Østersøen.


Udsnit, Bøtø 15. juni.


Lizzie i den store Tuja i Fuglsang Park før vandreturen ud på Skejten, 13. juni.


Ude i sumpen.


Fra Skejten.


Guldborg Sund ved Skejten.


Tur med Lizzie til Skejten 13. juni.


Albuen, 12. juni - en vandretur med Lizzie.


Vi passerede et dødt får.


... og nogle meget levende får i skyggen.


Mor og lam.


Fyret på Albuen.


Ved Søndernor.


Albuen Fyr 12. juni.


Musse Mose, 10. juni.


Turleder Jette Kvist forklarer.


Vi går mod Musse Kirke.


Høgeurt.


Musse Kirke.


Flokken betragter "Katekismus"-altertavlen.


Dybt inde i mosen.


Bro over afvandingskanalen til Maribo-søerne.


Der har været tørvegravning i mosen.


Gøgeurt.


Nysgerrige køer.


Mosevandrere.


Strange fodrer en ged.


I gedeselskab ved turens afslutning efter 8,3 kilometer, 10. juni.


17. etape, Lolland-Falster rundt - research, 9. juni. Billedside.Naturvejleder Per Christiansen orienterer om jagthytten. Heldagstur omkring Lyttesholm Naturcenter med 96 deltagere 8. juni.


Jagthytte og sommerhus.


Her indrettes informationscenter.

"Laden" på Lyttesholm.


Rasmus Romme, formand for Lyttesholm Naturcenter, orienterer.


Nyanlagt sø.


Den gamle pumpemesterbolig.


Ved Billitse Pumpestation.


Pumpen kan klare 2,5 tons vand i minuttet.


Ved Lyttesholm, 8. juni.


Godsinspektør Lars Hansen fortæller de 102 vandrere om Gedsergård. 1. juni.


Gedsergård.


Lægekulsukker.


Flokken drager mod Østersøen.


Tilbage på Gedsergård.


Fiskebæk gamle station.


Ved Gedsergård, 1. juni.

 

til top