2013 - FORÅR

2013 SOMMER

2013 - EFTERÅR

2013 - VINTER

VANDRETURE:

Storstrømsbroen

Langeland

Hirbosøen

Ved Gedser

Hannenov

Halskov Vænge

Hamborgskoven

Ved Krenkerup

Maglehøj

Vålse Vesterskov

Hallerup Skov

Rødbyhavn

VANDRESIDER

10. etape, LF-rundt

Femø-vandring

9. etape-LF-rundt.

Søholt

Lönnern

Onsevig

Hjelm og omegn

Albuen


22. maj. Storstrømsbroen i heldagsregn. Turen blev afkortet til midt på broen og retur til Falster.


Doris Skafte Christensen og Strange Jørgensen fik en kurv i anledning af begges 75 års fødselsdage.


Midt på broen uddelte Elly Sørensen "afskeds-chokolade". Det var hendes sidste tur som turleder.


Langelandstur 12. maj. Samling ved færgen i Tårs.


Telebus til Rudkøbing.


Sydsiden af dæmningen til Siø-broen.


Nord for Siø-broen.


Siø-broen set mod sydvest. 12. maj.


Kysten nord på.


Tullebølle Kirke.


Mod Spodsbjerg, 12. maj.


Tur omkring Hirbosøen og Østersøbadet ved Rødbyhavn, 1. maj.


Strange Jørgensen funderer over navnet "Hirbosøen".


Hirbosøen blev gravet i 1960-61 for at skaffe grus under banegården i Rødbyhavn.


Erik Olsen og Strange Jørgensen.

Blandet "natur", vindmøller og eksisterende og nedlagte virksomheder.


Rundturen afbrydes af en vakkelvorn bro.


Død musvåge.

Ved det nedlagte dambrug.

Kuldsejlet dambrugsprojekt. Bag anlægget stod det tyske firma, Schloss-Holfeld. Primus motor i projektet var direktør Edmund Antkowiak, Nyborg.


Flere danske fonde gik ind i finansieringen, bl.a. Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Kommunernes Pensionsforsikring med 10 og 2 mio kroner, derudover gik flere underleverandører ind på at indskyde kapital, der senere blev tabt. (Kilde: "Ingeniøren").


Her omkring skal fabrikken til tunnel-elementerne til Femern-forbindelsen bygges.


Lavt land, så langt øjet rækker.


Frokost ved Østersøbadet.


Mindre klitdannelse - under kontrol.


Rødbyhavn 1. maj.

 


Gedser Odde, 29. april.


På grund af nedstyrtningsfare er Sydstenen rykket ind i gården.


Gedser Odde set mod nord.


Nyt skred fra skrænten.


Passage forbi det nye skred.


Lagdelt skrænt ved Gedser Odde.


Ved Gedser Odde 29. april.


Hannenov, 24. april.


Mindesten over falstringernes udholdenhed imod Venderne.


Knud Jørgensen gør klar til frokost.


Rugende grågås.


Ved Hannenov, 24. april.


Ved Halskov Vænge, 22. april.


Kodriver og anemone.

Østersøen, 22. april.


Hamborgskoven og omegn 15. april. Her ved Middelaldercenteret.


Guldborg Sund mod Nykøbing.


Fuglekikkere.


Middelaldercenterets havn.


Dorthealiljer.


Hamborgskoven.


Løgnoret.


Frokost. Bent og Elly.


Lars med hunden "Chili".


Inga og Gunnar.


Den blå anemoe ved Søholt. Link til vandreside fra 10. april.


Fra starten på turen ved Krenkerup - Sakskøbing 8. april.


Ved Krenkerup.


Hjorte-indhegningen ved Krenkerup, 8. april.


Ved søen "Lönnern" i Västra Götaland, 6. april - vandreside.


Onsevig 31. marts - vandreside.


Biskop Otto Vikings hus - nu sommerboliger. Maglehøj, 27. marts.


Ved parkeringspladsen i køligt vintervejr - med sol.


Nyplantning i rør.


Marts-lys over diget ved Maglehøj.


Udsigt mod Rødbyhavn - i horisonten.


Birte ordner oppakningen.


Frokost.


Fodspor af hjort.


Indkørslen til "Vindeholme Slot".


Skoven er ryddet for at udsigtens skyld - fra Vindeholme Slot.


Vindeholme Slot.


Jette og Birte.


Ved Vindeholme.


Sidste stræk var kysten mellem Vindeholme og Maglehøj.


Østersøkysten ved Vindeholme 27. marts.


Ved Vålse Vesterskov, 25. marts.


Is over Smålandsfarvandet.


Vålse Vesterskov.


Pause ved kysten.


Hvil i sneen, 25. marts.


Hallerup Skov, 4. marts.


Martssol over kaffepausen.


Ved Nykøbing golfbane.


4. marts.


Jernbanestien, Rødbyhavn-Rødby, 3. marts. Ved Danhotel.


Lolland Kommune har været ude med motorsavene.


Her passerer vi ødelæggelserne langs stien.


Motorsavene er ikke nået her til endnu.


Jernbanestien.


Bebyggelsen "Laredo" ved Kongeleddet.


Frokost i lysning og solskin.


Udsigt mod Lalandia og Bindernæs Efterskole.


Fra det tidligere "Rødbygård".


Sikringsanstalten "Kofoedsminde".


Niels Hansen fortæller to anekdoter fra "Rødbygård".


Fra Kofoedsminde.


Tilbage ved diget og Rødbyhavn Trafikhavn.

til top