2012 EFTERÅR

2012-13 VINTER

2012 FORÅR

2012 SOMMER

2012 VINTER


VANDRESIDER:

NORDSJÆLLAND
7. ETAPE, LF-RUNDT

8. ETAPE, LF-RUNDT


HER PÅ SIDEN:

Korselitze

Ved Stubberup

Pomle Nakke

Hamborgskov

Rundt om Søllested

Ved Flintinge

Hannenov Skov

Røgbølle Sø

Ulslev Strand

Ved Hesnæs

Nørre Vedby

Bursø og Maribo

Ved Alsø og Sørup

Kristianssæde

Ravnsby Bakker

Rundt om Lang


Skovhus ved Korselitze, 26. november.


Ca. 80 vandrere holder hvil ved Generalens Lysthus.


Ved Generalens Lysthus, 26. november.


21. november, omkring Stubberup og nord for Nykøbing.


Ud på hovedvejen.


Her kommer biler.


Lilian og Jette i trav.


Herregårdsjord, Ny Kirstineberg.


Mere herregårdsjord.


Ved Guldborg Sund. 21. november.


Udsigt mod Herrevig.


Doris og Jette.


Klar til frokost mellem granerne.


De sidste vandrere skal med.


Dekoreret gangtunnel ved Nykøbing, Kraghave.


Pløre på stien.


Påkørt gadelys. 21. november.


Morgentåge i skoven ved Pomle Nakke, 19. november.


Flere end 80 vandrere skulle forbi her.


Østersøen ved Pomle Nakke, 19. november.


Middelaldercenterets havn, 12. november.


Guldborg Sund.


Hamborgskoven, 12. november.


"Rundt Søllested", 11. november. Gunnar og Alex i samtale.


Novembersol over Søllested.


Søllested Kirke.


Hans og Birte i samtale.


Knud forklarer renaissance-prædikestolen.


Glasmosaikken over alteret.


Graver Helle Andersen gør rede for restaureringen af kirkens kor mm.


Søllested Kirke.


11. november. Vandreturen fortsætter mod Skovlænge.


Søllestedgård.


Høns deltager i turen.


Skovlænge Kirke og lollandsk pløjejord.


Gitteret skal holde duerne væk.


Pastor Pia Hjort Nielsen i samtale med Gunnar og Erik.


Ved Skovlænge Kirke og præstegård.


Præstegården står foran nedrivning.


Rapsmarkerne blomstrer igen. 7. november, ved Flintinge.


Flintinge, 7. november.


Toreby Kirke.


Mod Flintinge Å.


Flintinge Å.


Sønderskovhjemmet, 7. november.


Sønderskovhjemmet.


Ved Sønderskovhjemmet.


Frokost ved egetræet.


Omkredsen blev målt til godt otte meter.


Egetræet skal være en såkaldt "flådeeg", beregnet til at genopbygge flåden efter tabet i 1807.


Frokosten fortsætter.


"Idyl" ved sognevejen.


Snak med brændehuggeren.


En blandt mange jættestuer ved Flintinge.


Landevejstrav forbi roebunken.


"Fandens fodspor".


Langdysse mellem Flintinge og Toreby.


Knud Jørgensen fører bagtroppen mod målet.


Handel ved Knud Jørgensens bil i Toreby, 7. november.


5. november, Hannenov Skov.


Regnvejr en del af tiden.


Kaffepausen.


Fra turen ved Hannenov, 5. november.

 


29. oktober, omkring Røgbølle Sø.


Ved pumpestationen.


Skelsnæs-hytten, 29. oktober.


24. oktober, Ulslev Strand - godt 12 kilometer - frem og tilbage.

Tang med chancer for at finde rav.


Bålplads med grill. Formiddagskaffen er indtaget, 24. oktober.


Her bliver frokosten spist.


Begyndende dis over Østersøen.


Skov og strand med "natsværmerfælde" i forgrunden.


På vej mod "Generalens Lysthus" ud for Korselitze.


"Generalens Lysthus", 24. oktober.


Birte og Jette.


Der blev ikke fundet rav. 24. oktober. Ulslev Strand.

 


22. oktober ved Hesnæs. Bodil har fødselsdag og serverer en skarp.


Østersøen og skrænterne i efterårsfarver.


Ved Hesnæs Fyr, 22. oktober.


Huset ved fyret er til leje.


Udsigt mod Møn.


Hesnæs Havn.


22. oktober, Hesnæs Havn.


Nørre Vedby Grusgrav 15. oktober.


Et truende regnvejr blev ikke til noget.


Grrusgravene ved Nørre Vedby på Nordfalster, 15. okotber.


Regnvejr ved Frilandsmuseet i Maribo, 14. oktober.


Fra Kidnakkeskoven.


Gæs ved Kidnakken.

Formiddagskaffe, 14. oktober ved Naturskolen i Bursø.


Bursø.


Moskus-ænder.


Den tidligere jernbanelinie mellem Rødby og Maribo.


Tæt regn 14. oktober.


Aflåst togvogn.


Frokost under træerne, 14. oktober.


Regnen holdt omsider op.


Man kan ikke plukke æbler med en paraply.


Ved Alsø og Sørup 26. september - i regnvejr.


Syd om Røgbølle Sø.


Røgbølle Sø.


Rest af pilehegn.


Nyt og gammelt hegn af poppel.


Nysgerrige køer ved Røgbølle Sø.


Forladt skovløberhus.


Skovløberhuset synes at være i brug.


Voldsted og bispesæde fra før reformationen.


Skovtur til Røgbølle Sø. 26. september.


Kort kaffepause ved søen.


Alsø Skov.


Jette Kvist viser vej over "Det høje græs".


Opklaring fra vest, 26. september.


Kattene ved Alsø.


Røgbølle Sø.


Fotografen.


Turleder-weekend ved Kristianssæde 22. september. Regn.


Mere regn.


Ved "Det lange skovhus".


Et kig på udsillingen.


Ved en ca. 700 år gammel væltet eg.


Rådyr-kranium ved rævegravene.


Rævegrav.


Tørvejr 22. september.


Danmarks første roe-børnehave.


Kristianssæde "slot" er en tom bygningsskal, genopført efter en brand.


Besøg af bier (og biavler) lørdag eftermiddag.


"Vandrernes Dag" 16. september i Ravnsby Bakker. Turene - en kort og en lang - startede i Kragenæs.


Præsentation af de to vandreture på henholdsvis seks og 12 kilometer.


Genoprettet sti.


I baggrunden, Kragenæs.


Bonden pløjer lige til kanten.


Glentehøj jættestue fra ca. 3200 f.v.t.


Kaffepause med udsigt, 16. september.


"Sort sol" over bakkerne.


Ved Ravnsborg Voldsted.


"De tre Gratier".


Bavnehøj med gravhøj (30 m.o.h.) og flagstang.


Udsigt fra Bavnehøj.


Bavnehøj.


Glentehøj (til venstre).


Ravnsby Bakker, 16. september.


Rundt om Lang, Rødby Fjord, 12. september. Start ved "Mindestenen".


Her var engang en sti.


Bønderne er slemme til at pløje de tilgroede stier op.


Vejleby Kirke.


Vingerne skal tages ned.


Endnu en snart forhenværende adgangsvej.


"Herreløse" æbler.


Udsigt mod den tidligere kystlinie. 12. september.


Rødby Kanal, 12. september.


Gribsø. Fra turen i Nordsjælland 3. - 8. september.


Udsigt over Havnsø Nakke, 7. etape af Lolland-Falster rundt, 30. september.


Stranden ud for Vålse Vesterskov. Rekognoncering af 8. etape, Lolland-Falster rundt, 30. oktober - ny side.

 

 

til top